Wikivoyage:Liên kết ngoài

Liên kết ngoài là liên kết đến các trang web không thuộc Wikivoyage. Theo chính sách của dự án, chúng chỉ nên được sử dụng ở mức tối thiểu và dẫn đến các nguồn quan trọng. Không như Wikipedia, đề mục "Liên kết ngoài" không được sử dụng tại Wikivoyage.

Liên kết được chấp nhận

sửa

Các liên kết ngoài nên dẫn đến các nguồn chính, đủ quan trọng. Ví dụ:

 • Trang web của chính phủ về một điểm đến
 • Trang web chính thức của một khách sạn
 • Trang web chính thức của nhà hàng hoăc quán bar
 • Trang web chính thức của bảo tàng, công viên hoặc điểm tham quan khác
 • Trang web chính thức của các chương trình mà du khách quan tâm, chẳng hạn như sổ tay ngôn ngữ hoặc sách dạy nấu ăn.

Liên kết không được chấp nhận

sửa

Tránh liên kết đến các nguồn thứ cấp như:

 • Dịch vụ đặt phòng khách sạn
 • Hướng dẫn cuộc sống về đêm
 • Hướng dẫn nhà hàng (thực đơn)
 • Blog, diễn đàn và trang mạng xã hội (Facebook, v.v.), ngoại trừ trường hợp doanh nghiệp không có web chính thức nào khác
 • Danh sách các liên kết, thư mục dịch vụ (bao gồm cả thư mục Wi-Fi)
 • Các trang web so sánh giá cả
 • Dịch vụ bản đồ
 • Các bài báo và tạp chí
 • Tập ảnh cá nhân và các trang web chia sẻ ảnh/video (Flickr, Webshots, YouTube, v.v.)

Xem thêm

sửa