Wikivoyage:Dàn bài mẫu cho bài viết

(Đổi hướng từ Wikivoyage:Bản mẫu bài viết)

Để độc giả dễ đọc nội dung, các bài viết cần được trình bày theo một dàn bài thống nhất. Các kiểu dàn bài sẽ khác nhau đối với các thực thể địa lý như châu lục, quốc gia, thành phố hoặc các điểm du lịch hay vườn quốc gia. Nếu bạn muốn có một bố cục nhanh chỉ cần chèn một trong các bản mẫu dưới đây tương ứng với đối tượng bạn muốn tạo bài mới, ví dụ: {{subst:smallcity}} vào bài viết, nhấn nút lưu và tất cả các thể loại sẽ xuất hiện.