Wikivoyage:Dàn bài về công viên

Hãy chép mẫu sau rồi dán vào bài viết


{{pagebanner}}

'''Tên vườn quốc gia''' nằm ở [[vùng]], [[quốc gia]].

==Tổng quan==

===Lịch sử===

===Cảnh quan===

===Hệ động và thực vật===

===Khí hậu===

==Đến như thế nào==

==Chi phí/Giấy phép==

==Đi lại==

==Tham quan==

==Làm==

==Mua sắm==

==Ăn==

==Uống==

==Ngủ==

===Chỗ ở===

==An toàn==

==Điểm tiếp theo==

{{IsPartOf|}}

{{Outline}}

{{Wikipedia|{{SUBPAGENAME}}}}