ngôn ngữ nhánh Đông Slav thuộc ngữ hệ Ấn-Âu và ngôn ngữ chính thức tại Nga và một số nước khác
(Đổi hướng từ Tiếng Nga)
Sổ tay ngôn ngữ > Sổ tay tiếng Nga

Tiếng Nga (русский язык; phát âm theo kí hiệu IPA là /ruskʲə: jɪ'zɨk/) là ngôn ngữ được nói nhiều nhất của những ngôn ngữ Slav. Đây là ngôn ngữ chính thức của Nga. Tiếng Nga có 300 triệu người nói trên toàn thế giới. Hầu hết mọi người sống ở Nga sử dụng tiếng Nga làm ngôn ngữ thứ nhất, và nhiều người khác ở Trung Á, vùng Kavkaz, và Đông Âu biết tiếng Nga như một ngôn ngữ thứ hai. Tiếng Nga giữ địa vị chính thức tại Liên bang Nga, Belarus, KazakhstanKyrgyzstan, cũng như các quốc gia không được công nhận Abkhazia, Nam Ossetia, và Transnistria.

Phân bố tiếng Nga

Ở các nước tiếng Nga thiếu địa vị được xác định chính thức, như Ukraina và các nước vùng Baltic (nơi học tiếng Nga là bắt buộc theo chế độ Liên Xô), một đa số vững chắc của người dân có thể nói nó như một ngôn ngữ thứ hai, ngoài việc có thiểu số người bản xứ đáng kể. Tiếng Nga cũng vẫn là ngôn ngữ chung của sự lựa chọn trong suốt phần còn lại của các nước thành viên Liên Xô cũ Trung Á và Kavkaz, nơi mà trên thực tế tiếng Nga là ngôn ngữ của thương mại điện tử, chính phủ, và du lịch (mặc dù thiếu tình trạng chính thức).

Ở một mức độ thấp hơn, tiếng Nga một ngôn ngữ quan trọng trong Mông Cổ, nơi mà nó là một ngôn ngữ thứ hai bắt buộc trong trường học, và là tiếng nước ngoài sử dụng rộng rãi nhất, và có dấu hiệu vẫn còn trong Cyrillic. Đáng ngạc nhiên, tiếng Nga cũng đã trở thành ngôn ngữ sử dụng rộng rãi nhất thứ ba tại Israel, do một cuộc di cư lớn của người Do Thái từ Đông Âu trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 cuối.

Tiếng Nga vẫn có lẽ là ngôn ngữ du lịch quan trọng nhất Á-Âu vì tiếng Anh là rất hiếm khi nói chuyện trong các nước nói tiếng Nga.

Tiếng Nga thuộc hệ ngôn ngữ Ấn-Âu, nghĩa là nó liên quan với tiếng Phạn, tiếng Hy Lạp và tiếng Latinh, với những ngôn ngữ trong nhóm Giécman, nhóm gốc Celt và nhóm Rôman, kể cả tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Gaeilge (tiếng Ái Nhĩ Lan). Mẫu chữ viết của tiếng Nga có từ thế kỷ 10 đến nay.

Dù cho nó vẫn còn giữ nhiều cấu trúc biến tố tổng hợp cổ và gốc từ một tiếng Slav chung, tiếng Nga hiện đại cũng có nhiều phần của từ vựng quốc tế về chính trị, khoa học, và kỹ thuật. Tiếng Nga là một trong những ngôn ngữ chính của Liên Hiệp Quốc và là một ngôn ngữ quan trọng trong thế kỷ 20.

Bảng chữ cái

sửa
А
(IPA: /a/)
Б
(IPA: /b/)
В
(IPA: /v/)
Г
(IPA: /ɡ/)
Д
(IPA: /d/)
Е
(IPA: /je/)
Ё
(IPA: /jo/)
Ж
(IPA: /ʐ/)
З
(IPA: /z/)
И
(IPA: /i/)
Й
(IPA: /j/)
К
(IPA: /k/)
Л
(IPA: /l/)
М
(IPA: /m/)
Н
(IPA: /n/)
О
(IPA: /o/)
П
(IPA: /p/)
Р
(IPA: /r/)
С
(IPA: /s/)
Т
(IPA: /t/)
У
(IPA: /u/)
Ф
(IPA: /f/)
Х
(IPA: /x/)
Ц
(IPA: /ts/)
Ч
(IPA: /tɕ/)
Ш
(IPA: /ʂ/)
Щ
(IPA: /ɕɕ/)
Ъ
(IPA: /-/)
Ы
(IPA: [ɨ])
Ь
(IPA: /-/)
Э
(IPA: /e/)
Ю
(IPA: /ju/)
Я
(IPA: /ja/)

Phụ âm

sửa
  Đôi môi Môi-răng Răng và chân răng Chân răng sau Vòm Vòm mềm
Mũi nặng (IPA: /m/)   (IPA: /n/)      
nhẹ (IPA: /mʲ/)   (IPA: /nʲ/)      
Tắc nặng (IPA: /p/)   (IPA: /b/)   (IPA: /t/)   (IPA: /d/)     (IPA: /k/)   (IPA: /ɡ/)
nhẹ (IPA: /pʲ/)   (IPA: /bʲ/)   (IPA: /tʲ/)   (IPA: /dʲ/)     (IPA: /kʲ/*)   (IPA: [ɡʲ])
Phụ âm kép nặng     (IPA: /ts/)           
nhẹ         (IPA: /tɕ/)       
Xát nặng   (IPA: /f/)   (IPA: /v/) (IPA: /s/)   (IPA: /z/) (IPA: /ʂ/)   (IPA: /ʐ/)   (IPA: /x/)   (IPA: [ɣ])
nhẹ   (IPA: /fʲ/)   (IPA: /vʲ/) (IPA: /sʲ/)   (IPA: /zʲ/) (IPA: /ɕː/)*   (IPA: /ʑː/)*   (IPA: [xʲ])   (IPA: [ɣʲ])
Rung nặng     (IPA: /r/)      
nhẹ     (IPA: /rʲ/)      
Tiếp cận nặng     (IPA: /l/)      
nhẹ     (IPA: /lʲ/)   (IPA: /j/)  

Cụm từ cơ bản

sửa
Xin chào.
Здравствуйте. (ZDRAHST-vooy-tyeh)
Xin chào. (thân mật)
Привет. (pree-VYEHT), Здорово. (Zduh-ROH-vuh)
Bạn khỏe không?
Как дела? (kahg dee-LAH?)
Khỏe, cảm ơn.
Хорошо, спасибо. (khah-rah-SHOH spah-SEE-buh)
Bạn tên gì?
Как Вас зовут? (kahk vahs zah-VOOT?)
Tên tôi là ______ .
Меня зовут ______ . (mee-NYAH zah-VOOT ___)
Bạn thật xinh đẹp
ты такая красивая ( tyh takaya krasivaya)
Bạn rất xinh đẹp
ты очень красивая( tyh ochin' krasivaya )
Bạn nói cái gì?
что вы сказали? ( сhto vyh skazali )
Tôi không biết
я не знаю ( ya nye zhayu )
Tôi không hiểu
Я не понимаю ( ya nye ponimayu )
Vui lòng được gặp bạn.
Очень приятно. (OH-cheen' pree-YAHT-nuh)
Làm ơn/xin vui lòng.
Пожалуйста. (pa dao nui ta)
Cảm ơn.
Спасибо. (s ba s bo)
Không có gì/chi.
Не за что. (NYEH-zuh-sshtoh) (Literally "It's nothing", can use "Пожалуйста" again)
Vâng/đúng.
Да. (dah)
Không/không phải.
Нет. (nyeht)
Xin lỗi (thu hút chú ý)
Извините. (eez-vee-NEET-yeh)
Xin lỗi (xin thứ lỗi)
Простите. (prah-STEET-yeh)
Tôi xin lỗi.
Простите. (prah-STEET-yeh)
Tạm biệt
До свидания. (duh svee-DAH-nyah.)
Tạm biệt (thân mật)
Пока. (pah-KAH)
Tôi không thể nói tiếng Nga [tốt].
Я не говорю по-русски (хорошо). (yah nee guh-vah-RYOO pah ROO-skee [khah-rah-SHOH])
Bạn nói được tiếng Anh không?
Вы говорите по-английски? (vyh guh-vah-REE-tyeh pah ahn-GLEES-kee?)
Bạn nói được tiếng Đức không?
вы говорите по-немецки?

( vyh gavarityeh po nemetski )

Ai ở đây nói được tiếng Anh không?
Кто-нибудь здесь говорит по-английски? (KTOH-nee-bood' zdyehs guh-vah-REET pah an-GLEES-kee?)
Giúp tôi với!
Помогите! (puh-mah-GEE-tyeh!)
Coi chừng!
Осторожно!! (uhs-tah-ROH-zhnuh!)
Chào (buổi sáng).
Доброе утро. (DOH-bruh-yeh OO-truh)
Xin chào (buổi tối) (to sleep)
добрый вечер
Chào (buổi chiều)
Добрый день

Спокойной ночи! (spah-KOY-nuy NOH-chee)

sửa
Chúc ngủ ngon/tạm biệt [ban đêm] (đi ngủ)
Спокойной ночи! (spah-KOY-nuy NOH-chee)
Tôi không hiểu.
Я не понимаю. (yah nee puh-nee-MIGH-yoo)
Tôi không biết.
Я не знаю. (yah nee ZNAH-yoo)
Tôi không thể.
Я не могу. (yah nee mah-GOO)
Nhà vệ sinh ở đâu?
Где туалет? (gdyeh too-ah-LYEHT?)
Tốt
Хороший (khah-ROH-shee)
Xấu
Плохой (plah-KHOY)
Lớn
Большой (bahl'-SHOY)
Nhỏ
Маленький (MA len ki)
Nóng
Горячий (gahr-YAH-chee)
Lạnh
Холодный (khah-LOHD-nyh)
Nhanh
Быстро (BYH-struh)
Chậm
Медленно (MYEHD-lee-nuh)
Đắt
Дорогой (duh-rah-GOY)
Rẻ
Дешёвый (dyee-SHYOH-vyh)
Giàu
Богатый (bah-GAH-tyh)
Nghèo
Бедный (BYEHD-nyh)
Câu đề mục
sửa

Các vấn đề

sửa
Hãy để tôi yên.
Отстань. (aht-STAHN’!)
Đừng động vào tôi!
Не трогай меня! (nee-TROH-guy mee-NYAH!)
Tôi sẽ gọi cảnh sát!
Я вызову полицию! (yah VYH-zah-voo poh-LEE-tsyh-yoo!)
Cảnh sát!
Полиция! (poh-LEE-tsyh-yah!)
Dừng lại! Kẻ trộm!
Держите вора! (deer-ZHEE-tyeh VOH-rah!)
Tôi cần bạn giúp.
Мне нужна ваша помощь. (mnyeh noozh-NAH VAH-shah POH-muhsh)
Đây là một trường hợp khẩn cấp.
Это срочно!. (EH-tuh SROHCH-nuh)
Tôi lạc đường.
Я заблудился/заблудилась - (m/f). (yah zah-bloo-DEEL-suh / zah-bloo-DEE-luhs’)

Dưới (а) là cho nữ:

Tôi mất túi xách của tôi.
Я потерял(а) свою сумку. (yah puh-teer-YAHL(-ah) svah-YOOH SOOM-kooh)
Tôi mất ví/bóp của tôi.
Я потерял(а) свой бумажник. (yah puh-teer-YAHL(-ah) svoy boo-MAHZH-neek)
Tôi ốm/bệnh.
Я болен (m.) / Я больна (f.) (yah-BOH-leen (masculine) / yah-bahl’-NAH (feminine))
Tôi bị thương.
Я ранен(а) (yah RAH-neen(-ah))
Tôi cần một bác sĩ.
Мне нужен врач. (mnyeh NOO-zhyhn vrahch)
Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn không?
Можно от вас позвонить? (MOH-zhnuh aht vahs puhz-vah-NEET’?)
(điều này chỉ có thể được sử dụng cho điện thoại cố định, không cho điện thoại di động. Đề nghị sử dụng điện thoại di động từ người không quen biết là không lịch sự.)
Bài hướng dẫn sổ tay ngôn ngữ này là một bài viết tốt. Nó có thông tin hữu ích về việc sử dụng ngôn ngữ đó khi đi du lịch. Nếu bạn có thể cập nhật hoặc nâng cao hơn nữa chất lượng của bài viết, xin mời bạn!