Thanks.--115.78.0.48 12:53, ngày 9 tháng 6 năm 2014 (ICT)