bạn sao lại xóa link người khác thay vào link bạn

Không nên chèn link quảng cáo bạn à--Ledinhthang (thảo luận) 17:26, ngày 14 tháng 11 năm 2019 (+07)