Hình như bạn làm ở Viettel đúng không? Tuấn Út - Thảo luận 06:02, ngày 4 tháng 11 năm 2013 (ICT)

Mình không làm ở đó. Mình làm bên du lịch.