Thảo luận:Trang Chính/Trang Chính

Thảo luận đang diễn ra
Ý kiến

Thanh đầu nên bỏ cái logo nền đi và thay vào đó là chỉ dẫn hay giúp đỡ gì đó hoặc chào mừng, kêu gọi đóng góp. Các thành phố trình bày đẹp nhưng không rõ là nó có thay đổi hay không?--Cheers! (talk) 10:40, 28 March 2013 (UTC)

  • Nhìn thì đẹp, nhưng mình thấy có cái gì đó chưa ổn. Phần bên dưới của phần "Các điểm đến theo châu lục" nên tìm cái gì đó lấp đầy nó, thì nhìn sẽ đẹp hơn. Với lại mầy hình của các quốc gia nhìn thì đẹp thiệt, nhưng nó tràn luôn cả màng hình thì cũng không đẹp mấy --TuanUt (talk) 14:35, 28 March 2013 (UTC)
  • A sửa cái vụ tràn màn hình chưa nhỉ?--Cheers! (talk) 08:34, 1 April 2013 (UTC)
  • Bạn sửa thứ sang tiếng Anh đi. Nó hiện lên là Hôm nay ngày Monday kìa.--Cheers! (talk) 07:48, 1 April 2013 (UTC)

Bạn nên đưa trang thử nghiệm này vào không gian có tiếp đầu ngữ Wy/vi đi. Làm như vậy thì mọi sửa đổi sẽ giúp thay đổi gần đây và số edit của dự án thử nghiệm tăng lên, đây là điều quan trọng giúp họ đánh giá dự án của chúng ta active. Thêm nữa bất kỳ thảo luận nào cũng nên đưa ra trang có tiếp đầu ngữ Wy/vi/ như Wikivoyage:Thảo luận.--Voyageditor (talk) 13:33, 1 April 2013 (UTC)

surveySửa đổi

  Ủng hộ Tôi thấy thiết kế này phù hợp với nội dung hiện tại của chúng ta.--Cheers! (talk) 02:15, 1 April 2013 (UTC)
  Ủng hộ Nhìn đẹp!Trongphu (talk) 23:54, 1 April 2013 (UTC)
  Ủng hộ Bây giờ tôi thấy nhìn đẹp rồi, bây giờ có thể áp --TuanUt (talk) 01:34, 2 April 2013 (UTC)
  Ủng hộ Nhìn ngon mắt rồi. Ước gì hình ảnh trang chính này mỗi tuần có một hình của VN.Genghiskhan (talk) 02:05, 2 April 2013 (UTC)

Vậy thống nhất thay đổi nhé.--Cheers! (talk) 02:01, 2 April 2013 (UTC)

Di chuyểnSửa đổi

Cần di chuyển sang thảo luận của trang chính hiện tại.--Voyageditor (thảo luận) 22:58, ngày 12 tháng 8 năm 2013 (ICT)

Quay lại trang “Trang Chính/Trang Chính”.