Salem thành phố thủ phủ tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ. Thành phố nằm giữa vùng nông nghiệp.

Bài viết này không có dàn bài, hoặc dàn bài viết không đầy đủ và không chính xác. Xin hãy giúp bổ sung dàn bài và phát triển bài viết!