Andes là một dãy núi lớn ở Nam Mỹ. Nó kéo dài từ Chile tới Venezuela qua Colombia, Argentina, Bolivia, PeruEcuador.

Andes

Vùng sửa

Thành phố sửa

Điểm đến khác sửa

Khái quát sửa

Nói sửa

Hầu hết người ở đây nói tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Quechua. Ngoài ra còn các tiếng của các bộ tộc thiểu số.

Đến bằng cách nào sửa

Xung quanh sửa

Xem sửa

  • Aconcagua, đỉnh núi cao nhất, cao 6,962m trên mặt nước biển, làm cho Andes trở thành dảy núi cao nhất bên ngoài Châu Á. Climbing expeditions for Aconcagua usually set out from the Argentinian city of Mendoza

Hành trình sửa

Làm sửa

Nhiều trung tâm trượt tuyết hoạt động trong dãy Andes vào những tháng mùa đông.

Ăn sửa

Uống sửa

An toàn sửa

Đi tiếp sửa