Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Li Băng”

n
==Đi lại==
 
==Ngôn ngữ : Arabic + tiếng Anh + tiếng Pháp ==
Ngôn ngữ chính thức của Lebanon là tiếng Ả Rập chuẩn và tiếng Ả Rập bản địa của người Leban, nó tương tự với tiếng Ả rập của Syria, Jordan và Palestine.
 
Phần lớn người Leban nói tiếng Ả rập chuẩn trong khi nhiều người khác nói tiếng Pháp hoăc tiếng Anh.
 
==Mua sắm==
25

lần sửa đổi