Khác biệt giữa các bản “Uzbekistan”

 
==Ngôn ngữ==
Đa số công dân là người dân tộc Uzbek và hầu hết nói tiếng Uzbek là ngôn ngữ đầu tiên của họ, mặc dù nhiều người cũng nói tiếng Nga. Cũng có một số lượng đáng kể của dân tộc Tajik và Kazakh tại Uzbekistan, chủ yếu nói tiếng mẹ đẻ của họ như là một ngôn ngữ đầu tiên. Ở Samarkand và Bukhara, ví dụ, một là chỉ là khả năng nghe tiếng Tajik được nói như tiếng Uzbek. Tiếng Nga được sử dụng rộng rãi đặc biệt là tại các thành phố. Tại Tashkent phần lớn dân số nói tiếng Nga và là một trong những chỉ là khả năng nghe nó được nói trên đường phố như Tiếng Uzbekistan.
 
Trong khu vực bán tự trị của Karalkalpakstan ở miền tây Uzbekistan, người Karalkalpaks nói ngôn ngữ riêng của họ, có liên quan đến tiếng Kazakhstan. Nhiều người Karalkalpaks cũng nói tiếng Nga.
 
Tại các thành phố, ngày càng nhiều người nói tiếng Anh, đặc biệt là những người trong khách sạn và nhà hàng.
 
==Mua sắm==
Người dùng vô danh