Khác biệt giữa các bản “Uzbekistan”

 
===Bằng tàu hỏa===
Dịch vụ tàu hỏa vận tải hành khách có thể sử dụng chỉ có kết nối với [[Kazakhstan]] và thông qua Kazakhstan [[Nga]] và [[Ukraine]]. Chúng bao gồm các tàu sau:
 
* Tashkent - Moscow (3 lần mỗi tuần): Tàu 6'' Uzbekistan'' lá [[Moscow]] vào thứ Hai, Tư và thứ sáu lúc 23:15 và đến [[Tashkent]] lúc 22:35 trên Tư, Sáu và mặt trời. Khoảng cách từ [[Moscow]] để [[Tashkent]] bằng đường sắt là 3,369 km.
 
* Tashkent - Ufa (3 lần mỗi tuần)
 
* Tashkent - Celjabinsk (một lần mỗi tuần)
 
* Tashkent - Kharkov (một lần mỗi tuần)
 
* Tashkent - Saratov (mỗi 4 ngày)
 
* Nukus - Tashkent - Almaty (một lần mỗi tuần)
Ngoài ra còn có các tuyến đường sắt liên kết Uzbekistan [[Turkmenistan]] và [[Tajikistan]]. Tuy nhiên, dịch vụ cho [[Turkmenistan]] đã ngừng.
 
===Bằng ô-tô===
Người dùng vô danh