Wikivoyage:Quyền tác giả

Wikivoyage sử dụng bản quyền bên trái copyleft cho tất cả các nội dung trên trang web. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nội dung của Wikivoyage tuân theo các quy định của bản quyền Creative Commons Attribution-ShareAlike. Và bất kỳ ai cũng có thể đóng góp những tài liệu của họ hoặc của người miễn tài liệu đó là của họ hoặc của người khác được chia sẻ bởi một giấy phép thích hợp.