Thảo luận Bản mẫu:Quickbarprovince

Chưa có thảo luận tại trang này.

Làm ơn bỏ các câu hướng dẫn theo sau để khi dùng khỏi mất công xoá Bổ sung tỉnh lỵ nữa.113.161.220.112 04:11, 6 May 2013 (UTC)

Việt Nam chỉ dùng 01 múi giờ duy nhất là UTC+7 và nguồn điện là 220v/50Hz. Nó không có sự khác biệt nên theo tôi không cần cho thông tin vày vào quictbar--Cheers! (talk) 05:34, 6 May 2013 (UTC)
Đúng rồi.113.161.220.112 06:17, 6 May 2013 (UTC)
Quay lại trang “Quickbarprovince”.