Thảo luận:Hoa Bắc

Thảo luận đang diễn ra

Tên gọiSửa đổi

Mình có nên đổi thành Hoa Bắc không? tương tự Hoa Đông của Đông Trung Quốc.--Cheers! (talk) 04:08, 2 May 2013 (UTC)

Đồng ý.Genghiskhan (talk) 04:09, 2 May 2013 (UTC)
Đồng ý.- Tuấn ÚtThảo luận-Đóng góp05:24, 2 May 2013 (UTC)
Quay lại trang “Hoa Bắc”.