Thành phố cổ ở Mexico
Châu Mỹ > Bắc Mỹ > Mexico > Teotihuacan

Teotihuacan - "thành phố của các vị thần", với một số các kim tự tháp cổ đại lớn nhất thế giới. Teotihuacan là một thành phố thời tiền Colombo ở Mexico. Teotihuacan có Kim tự tháp Mặt Trời và Kim tự tháp Mặt Trăng. Năm 1987, UNESCO đã công nhận thành phố Teotihuacan là di sản thế giới UNESCO.

Tổng quan sửa

Đến sửa

Đi lại sửa

Tham quan sửa

Bài viết này còn ở dạng sơ khai nên cần bổ sung nhiều thông tin hơn. Nó có thể không có nhiều thông tin hữu ích. Hãy mạnh dạn sửa đổi và phát triển bài viết!