Một khu tự trị ở tây bắc Trung Quốc

Tân Cương, tên chính thức là Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương hay Khu tự trị Uyghur Tân Cương, là một khu tự trị thuộc Trung Quốc.

Các vùng sửa

Thành phố sửa

Ürümqi

Các điểm đến khác sửa

Tổng quan sửa

Ngôn ngữ sửa

Đến sửa

Đi lại sửa

Xem sửa

Làm sửa

Ăn sửa

Uống sửa

An toàn sửa

Tiếp theo sửa


Bài viết này còn ở dạng sơ khai nên cần bổ sung nhiều thông tin hơn. Nó có thể không có nhiều thông tin hữu ích. Hãy mạnh dạn sửa đổi và phát triển bài viết!