Hollywood là kinh đô điện ảnh thế giới, là một khu của là thành phố Los Angeles trong tiểu bang California Hoa Kỳ.

Tổng quan sửa

Hollywood, còn có khi Việt hóa thành Hoa Lệ Ước hay Hồ Ly Vọng, là một khu của thành phố Los Angeles, California, Hoa Kỳ, nằm về phía tây bắc của thành phố này. Được biết đến như một trung tâm lịch sử điện ảnh, Hollywood đại diện cho ngành giải trí và điện ảnh của Hoa Kỳ. Ngày nay, những ngành phục vụ cho công nghiệp điện ảnh của nước này cũng được mở rộng ra những vùng lân cận như Burbank và Westside, nhưng những ngành quan trọng như biên tập, kỹ xảo, hậu sản xuất và ánh sáng trong phim ảnh vẫn được duy trì tại Hollywood.

Lịch sử sửa

Địa lý sửa

Khí hậu sửa

Các quận sửa

Đến sửa

Máy bay sửa

Đường sắt sửa

Ô tô sửa

Xe buýt sửa

Đi lại trong thành phố sửa

Tham quan sửa

Ăn sửa

Ngủ sửa

Tôn trọng sửa

Điểm đến tiếp theo sửa