vi-4 Thành viên này sử dụng tiếng Việt gần như ngôn ngữ mẹ đẻ.