Bản mẫu:Tin tức

  • 21 tháng 9: Hà Nội và một số địa phương tại Việt Nam bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. (nguồn)
  • 16 tháng 8: Du khách được khuyến cáo không đi du lịch đến Afghanistan do tình hình chính trị bất ổn và dịch COVID-19.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mời bạn cập nhật bản mẫu này với tin tức quan trọng!

  • Đăng tin mới nhất ở trên cùng và cắt tin cũ nhất.
  • Đề ngày tháng của mọi tin. Nếu một tin cũ quá một tuần lễ, nên cắt đi.
  • Giải thích đầy đủ, nhưng đưa tin vắn tắt. Dẫn nguồn nếu có thể.
  • Chọn lọc tin đủ quan trọng để đưa lên Trang Chính.
  • Thuật tin dùng thì hiện tại.

Trong các tin tức đề cập và liên kết đến các mục quan tâm kịp thời; điều đó đã được cập nhật để phản ánh một quan trọng sự kiện hiện tại.. Để ngăn chặn sự phá hoại trên Trang Chính, nó là một khóa bản mẫu vĩnh viễn. Xem Wikivoyage:Thời sự để biết thêm chi tiết.

Thấy một lỗi? Xin lưu ý nó trên Thảo luận:Trang Chính để được trợ giúp bảo quản viên. Cảm ơn.

Bảo quản viên: sau khi xin vui lòng cập nhật tẩy bộ nhớ cache của Trang Chính để các phiên bản cập nhật xuất hiện. Ngoài ra, xin vui lòng thiết lập lại bộ đếm thời gian ITN.

Nhấn vào đây để tẩy bộ nhớ của bản mẫu bằng tay, nếu nó không xuất hiện để được cập nhật trên Trang Chính sau khi bạn chỉnh sửa nó.