See Project:Routebox navigation để biết cách sử dụng bản mẫu này.

Cắt và dán nhanh

Cắt và dán đồng thời

Các tuyến qua Routebox
{{{majorl1}}}  {{{directionl1}}} [[Hình:{{{image1}}}|noframe|22px]] {{{directionr1}}}  {{{majorr1}}}