Bản mẫu:Khóa

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này tạo một biểu tượng ở góc trên bên phải của trang để thể hiện tình trạng trang bị khóa.

Cách sử dụngSửa đổi

{{khóa}}

Biểu tượngSửa đổi

Biểu tượng hạn chế Padlock-silver.svg Padlock.svg Padlock-green.svg
Mức độ hạn chế Khóa nửa Khóa hoàn toàn Khóa di chuyển

Thể loại theo dõiSửa đổi

Bản mẫu này thêm các trang bị khóa vào Thể loại:Trang bị khóa để bảo vệ tính toàn vẹn.

Để theo dõi chi tiết hơn, bản mẫu này cũng thêm trang vào một trong các thể loại sau đây:

Xem thêmSửa đổi