Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

sửa

Dữ liệu bản mẫu

sửa
Đây là tài liệu cho bản mẫu này được sử dụng bởi trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác.

Dữ liệu bản mẫu cho Geo

Bản mẫu nhằm đặt vào bài viết hình trên cùng góc phải. Khi nhấp vào đó sẽ mở ra một bản đồ toàn màn hình về vĩ độ và kinh độ được chỉ định.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt trên cùng một hàng.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
vĩ độ1

Vĩ độ và kinh độ phải ở dạng thập phân (ví dụ"45,5", không phải "45 30 00") với Tây và Nam bắt đầu bằng dấu âm

Sốbắt buộc
kinh độ2

Vĩ độ và kinh độ phải ở dạng thập phân (ví dụ"45,5", không phải "45 30 00") với Tây và Nam bắt đầu bằng dấu âm

Sốbắt buộc
thu phóngzoom

Mức thu phóng trên bản đồ. Đối với thành phố, mức thu phóng từ 13-15 có thể là thích hợp, trong khi các vùng khác có thể sẽ cần mức thu phóng 10-12 tùy thuộc vào khu vực, có thể điền hoặc không. Nếu không thì mức mặc định là 13.

Giá trị tự động
Sốkhuyên dùng
layerlayer

Tham số này thường không cần thiết

Không rõtùy chọn