Khác biệt giữa các bản “Thành phố Hồ Chí Minh”

không có tóm lược sửa đổi
n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Soạn thảo trực quan
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| Chiều rộng=250px
| area=''tổng:'' 2.095,6 km²
| population=7.521.1008993082 người (ước tính năm 20112019)
| population density=3.6854293 người/km²
| language=Tiếng Việt
| religion=Phật giáo (1.164.930 người), Công Giáo (745.283 người), Cao đài (31.633 người), Tin lành (27.016 người), Hồi Giáo (6.580 người), Phật Giáo Hòa Hảo(4.894 người)..