Khác biệt giữa các bản “Trang Chính”

không có tóm lược sửa đổi
<div class="jcarousel-list">
<div class="jcarousel-item">
{{Trang Chính - Điểm đến trong tháng (1)}}
</div>
<div class="jcarousel-item">
{{Trang Chính - Điểm đến trong tháng (2)}}
</div>
<div class="jcarousel-item">
{{Trang Chính - Điểm đến trong tháng (3)}}
</div>
</div>
<span class="jcarousel-control-next">[[#|&rsaquo;]]</span>
<p class="jcarousel-pagination"></p>
</div>{{Trang Chính - Thông báo thêm về điểm đến}}
{| style="width:100%; margin-top:2em; background:#fcfcfc; border:1px solid #ccc;"
| style="padding:0 1em;" |
1.099

lần sửa đổi