Khác biệt giữa các bản “Trang Chính”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã khóa “Trang Chính”: Highly víible page (Global sysop action) ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)))
{{Điểm đến trong tháng (3)}}
</div>
</div>{{Thông báo thêm về điểm đến}}</div>
</div>
</div>
<span class="jcarousel-control-prev">[[#|&lsaquo;]]</span>
<span class="jcarousel-control-next">[[#|&rsaquo;]]</span>
1.099

lần sửa đổi