Khác biệt giữa các bản “Thừa Thiên - Huế”

GiaoThongVN đã đổi Thừa Thiên - Huế thành Thừa Thiên Huế: Tên không có dấu gạch là cách viết chính xác nhất
(GiaoThongVN đã đổi Thừa Thiên - Huế thành Thừa Thiên Huế: Tên không có dấu gạch là cách viết chính xác nhất)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)
12

lần sửa đổi