Khác biệt giữa các bản “Trang Chính”

Không thay đổi kích thước ,  1 năm trước
n
Đã thay đổi mức khóa của “Trang Chính”: Per request on meta / disable cascading ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các bảo quản viên] (hết hạn 14:34, ngày 16 tháng 6 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các bảo quản viên] (hết hạn 14:34, ngày 16 tháng 6 năm 2020 (UTC)))
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
n (Đã thay đổi mức khóa của “Trang Chính”: Per request on meta / disable cascading ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các bảo quản viên] (hết hạn 14:34, ngày 16 tháng 6 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các bảo quản viên] (hết hạn 14:34, ngày 16 tháng 6 năm 2020 (UTC))))
3

lần sửa đổi