Khác biệt giữa các bản “Namibia”

 
===Bằng ô-tô===
Có 9 cửa khẩu biên giới với các nước láng giềng:
 
====Angola====
* {{Listing
| name=Oshikango | alt=Santa Clara | url= | email=
| address= | lat= | long= | directions=
| phone=+264 (0)65 26-4615 | tollfree= | fax=+264 (0)65 26-4616
| hours= | price=
| content=
}}
* {{Listing
| name=Ruacana | url= | email=
| address= | lat= | long= | directions=
| phone=+264 (0)65 27-0290 | tollfree= | fax=+264 (0)65 27-0010
| hours= | price=
| content=
}}
 
====Botswana====
* {{Listing
| name=Buitepos | alt=Mamuno | url= | email=
| address= | lat= | long= | directions=
| phone=+264 (0)62 56-0404 | tollfree= | fax=+264 (0)62 56-0418
| hours= | price=
| content=On the '''Trans-Kalahari-Highway''', kết nối B6 và ''A2'' giữa [[Gobabis]] và ''[[Ghanzi]]''
}}
* {{Listing
| name=Mhembo | alt=Shakawe | url= | email=
| address= | lat= | long= | directions=
| phone=+264 (0)66 25-9900 | tollfree= | fax=+264 (0)66 25-9902
| hours= | price=
| content=
}}
 
====Nam Phi====
* {{Listing
| name=Araimsvlei | alt=Naroegas | url= | email=
| address= | lat= | long= | directions=
| phone=+264 (0)63 28-0057 | tollfree= | fax=+264 (0)63 28-0058
| hours= | price=
| content=Kết nối B3 và ''N14'' giữa [[Karasburg]] và ''[[Upington]]''
}}
* {{Listing
| name=Verloorsdrift | alt=Onseepkaans | url= | email=
| address= | lat= | long= | directions=
| phone=+264 (0)63 26-9134 | tollfree= | fax=
| hours= | price=
| content=Kết nối C10 và ''R358'' giữa [[Karasburg]] và ''[[Pofadder]]''
}}
* {{Listing
| name=Noordoewer | alt=Vioolsdrift | url= | email=
| address= | lat= | long= | directions=
| phone=+264 (0)63 29-7122 | tollfree= | fax=+264 (0)63 29-7021
| hours= | price=
| content=Kết nối B1 và ''N7'' giữa [[Keetmanshoop]] và ''[[Springbok]]''
}}
* {{Listing
| name=Oranjemund | alt=Alexvàer Bay | url= | email=
| address= | lat= | long= | directions=
| phone=+264 (0)63 23-2756 | tollfree= | fax=+264 (0)63 23-3483
| hours= | price=
| content=
}}
 
====Zambia====
* {{Listing
| name=Wenela | alt=Sesheke | url= | email=
| address= | lat= | long= | directions=
| phone=+264 (0)66 25-3430 | tollfree= | fax=+264 (0)66 25-2293
| hours= | price=
| content=
}}
 
===Bằng buýt===
Người dùng vô danh