Khác biệt giữa các bản “Gia Nghĩa”

 
===Thời tiết===
Thị xã Gia Nghĩa có mùa mưa kéo dài 7 tháng từ tháng 4 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Trong đó, tổng lượng mưa mùa mưa chiếm 80% lượng mưa cả năm, lượng mưa trình bình năm: 2.503&nbsp;mm, lượng mưa tháng khô nhất 12,2mm. Độ ẩm không khí trung bình năm 85%. Độ cao so với mực nước biển trên 600m. Nhiệt độ trung bình năm 22,4<sup>o</sup>C, [[nhiệt độ|nhiệt độ]] trung bình tháng lạnh nhất 20,1<sup>o</sup>C, nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất 23,9<sup>o</sup>C.
 
==Đến==
35

lần sửa đổi