Khác biệt giữa các bản “Eindhoven”

Created page with "Eindhoven là một thành phố lớn ở tỉnh Bắc Brabant, Hà Lan. Với dân số hơn 213.000 người, đây là thành phố lớn thứ năm của Hà Lan. Đó l..."
(Created page with "Eindhoven là một thành phố lớn ở tỉnh Bắc Brabant, Hà Lan. Với dân số hơn 213.000 người, đây là thành phố lớn thứ năm của Hà Lan. Đó l...")
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh