Khác biệt giữa các bản “Thành phố Hồ Chí Minh”

** VinaSun taxi - 08-38272727
** Savico taxi - 08-38212121
Để đón xe nhanh, giá cả hợp lý, nên sử dụng phần mềm đặt xe Grab, FastGo, Be.
* Xe buýt: có rất nhiều tuyến xe buýt hoạt động.
 
Người dùng vô danh