Khác biệt giữa các bản “Sổ tay tiếng Quảng Đông”

Đã lùi lại sửa đổi 35356 của 115.74.26.1 (thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 35356 của 115.74.26.1 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
; Xin chào. : 你好. Néih hóu.
; Bạn khỏe không? : 你好嗎? Néih hóu ma?
; Gần đây bạn khỏe không? (''thường dùng hơn trong giao tiếng hàng ngày''): 近排點呀 buGahnpàaih cudím khong ema? (''than mật'')
; Khỏe. : 幾好. Géi hóu. (''Không cần nói "cảm ơn" sau khi nói "khỏe"'')
; Bạn tên gì? : 你叫乜嘢名呀? Léih giu māt'yéh mèhng a?
423

lần sửa đổi