Tuanminh01

Gia nhập ngày 19 tháng 6 năm 2014
[SPAM] Tuanminh01 cậy quyền xóa trang người khác thì thử xem cảm giác đó thế nào?
(Tạo trang mới với nội dung “==Adminship== Temporary adminship to expire on 2016-12-26.”)
 
([SPAM] Tuanminh01 cậy quyền xóa trang người khác thì thử xem cảm giác đó thế nào?)
[SPAM] Tuanminh01 cậy quyền xóa trang người khác thì thử xem cảm giác đó thế nào?
==Adminship==
Temporary adminship to expire on 2016-12-26.
Người dùng vô danh