Khác biệt giữa các bản “Rạch Giá”

| điện thoại= | điện thoại miễn cước= | fax=
| giờ hoạt động= | giá=
| wikipedia=Đình thần Nguyễn Trung Trực (Rạch Giá) | wikidata=Q10840643
| sửa cuối=2017-07-08
| nội dung=Đền thờ của Nguyễn Trung Trực, một thủ lĩnh của phong trào chống Pháp thế kỷ 19 tại Việt Nam
| điện thoại= | điện thoại miễn cước= | fax=
| giờ hoạt động= | giá=
| wikipedia=Cổng Tam quan (Rạch Giá) | wikidata=Q10752670
| sửa cuối=2017-07-08
| nội dung= Công trình kiến trúc nổi tiếng được thiết kế theo kiểu truyền thống, có ba cửa hình vòng cung
| điện thoại=+84 297 3862 439 | điện thoại miễn cước= | fax=
| giờ hoạt động= | giá=
| wikipedia=Chùa Tam Bảo (Rạch Giá) | wikidata=Q10748538
| sửa cuối=2017-07-08
| nội dung=Một ngôi chùa cổ nổi tiếng tại Rạch Giá, từng là căn cứ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm 1943-1945
}}
* {{xem
| điện thoại=+84 297 3863 727 | điện thoại miễn cước= | fax=
| giờ hoạt động= | giá=
| wikipedia= | wikidata=
| sửa cuối=2017-07-08
| nội dung=
423

lần sửa đổi