Khác biệt giữa các bản “Rạch Giá”

| address=36 Nguyễn Công Trứ, Vĩnh Thanh | lat=10.0107142 | long=105.0760506 | directions=
| phone=077-863672 | tollfree= | fax=
| checkin= | checkout=12 noongiờ trưa | price=200.000 VND
| lastedit=2017-02-28
| content=Phòng đôi cùng với phòng tắm riêng
423

lần sửa đổi