Khác biệt giữa các bản “Đông Nam Á”

| region10color=#d56d76
| region10items=
| region10description=.Là Vương Quốc chủ yếu theo đạo Phật
 
| region11name=[[Việt Nam]]
| region11description=Là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh trên thế giới. Là một trong nhiều địa điểm có du khách đến nhiều trong khu vực, nổi tiếng vơi [[Vịnh Hạ Long]] một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới.
 
}}
 
==Đến==
Người dùng vô danh