Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:DerFussi”

::::'''2.''' sich etwas merken - keep something in mind
::::-- <span style="font-variant:small-caps">[[User:DerFussi|Der]][[User talk:DerFussi|Fussi]]</span> 05:11, ngày 23 tháng 8 năm 2015 (ICT)
::Danke, sehr hilfreich :) '''[[User:Na Tra|<font color="008B8B">Na Tra</font>]] [[User talk:Na Tra|<font color="F4A460">(thảo luận)</font>]]''' 23:17, ngày 23 tháng 8 năm 2015 (ICT)
137

lần sửa đổi