Khác biệt giữa các bản “Trang Chính”

Sửa bố trí để không còn cuộn trái phải
n (Đã khóa “Trang Chính”: Trang nhiều người xem ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)))
(Sửa bố trí để không còn cuộn trái phải)
{{Trang Chính/Tiêu đề chính}}
 
<div id="mf-mps" style="clear: both;">
{{Trang Chính/Pictures}}
</div>
61

lần sửa đổi