Khác biệt giữa các bản “Nha Trang”

n
* {{Listing | name=Chùa Long Sơn | address=Thái Nguyên | price=Miễn phí vào cổng | hours=8AM-5PM | content =Bạn có thể xem tượng Phật màu trắng cao 79. Chùa được xây dựng năm 1963 để tưởng nhớ tăng ni chết do chống lại chính quyền Ngô Đình Diệm}}
 
* {{Listing | name=Tháp Chàm Po Nagar |url=http://cungbandulich.info/du-lich-nha-trang-tham-thap-ba-ponagar-4419.html| | address=đường 2 Tháng 4 | price=US$1| hours=7:30AM-5PM | content =Khu quần thế gồm 4 tháp xây bằng gạch từ thời kỳ Chăm khoảng thế kỷ 7 đến thế kỷ 12 để tưởng nhờ ''Yang Ino Po Ngar''}}
 
* {{Listing |name=Làng Chày | alt= | address= | directions=Nằm giữa cầu cũ và cầu mới. | phone= | url= | hours= | price= | lat= | long= | content =}}
16

lần sửa đổi