Khác biệt giữa các bản “Sổ tay tiếng Anh”

: Tạm biệt (''thân mật''). : Bye, bye bye
; Tôi không nói được tiếng Anh. : I don't speak English.
; Bạn nói được tiếng AnhPháp không? : Do you speak French?
; Ở đây có ai biết tiếng Pháp không? : Does anyone here speak French? (''X'')
; Giúp tôi với/cứu tôi với! : Help!
Người dùng vô danh