Khác biệt giữa các bản “Sổ tay tiếng Tây Ban Nha”

n
; Tháng 12 : diciembre (''dee-SYEHM-breh'')
 
====WritingCách Datesviết ngày====
 
Ngày được viết ở dạng ngày-tháng-năm. Tất cả cách nói và viết, các hình thức dài và ngắn theo mô hình này:
391

lần sửa đổi