Khác biệt giữa các bản “Sổ tay tiếng Tây Ban Nha”

====Taxi====
; Taxi! : ¡Taxi! (''TAHK-see'')
; TakeĐưa metôi totới _____, pleaselàm ơn. : Lléveme a _____, por favor. (''YEH-beh-meh ah'')
; HowĐến much_____ doeshết itbao costnhiêu to get to _____tiền? : ¿Cuanto cuesta ir hasta/a _____? (''KWAHN-toh KWEHS-tah eer AHS-tah/ah'')
; LeaveHãy međể theretôi ở lại đây, pleaselàm ơn. : Déjeme ahí, por favor. (''DEH-heh-meh ah-EE, pohr FAH-bohr'')
 
===Lodging===
391

lần sửa đổi