Khác biệt giữa các bản “Sổ tay tiếng Tây Ban Nha”

n
====Writing Dates====
 
Ngày được viết ở dạng ngày-tháng-năm. Tất cả cách nói và viết, các hình thức dài và ngắn theo mô hình này:
Dates are given in day-month-year form. All spoken and written, long and short forms follow this pattern:
 
; 7 Maytháng 5 năm 2003 : 7 de mayo de 2003
; 23 Octobertháng 10 năm 1997 : 23 de octubre de 1997
 
Cấu trúc ngày-tháng (ví dụ ''4 de julio'') thường không được viết tắt. Trong các trường hợp hiếm hoi mà viết tắt được sử dụng, cách viết tháng bằng số thường không được sử dụng nhưng lại bằng chữ đầu tiên. Ví dụ thông thường là:
Day-month constructions (''4 de julio'', for example) are not usually abbreviated. In the rare cases that an abbreviation is used, the number of the month is not used, but its initial letter is. Usual examples are:
 
; 23-F : 23 de febrero, datengày ofcủa amột failedcuộc coupđảo d'étatchính inthất Spainbại ở Tây Ban Nha (1981)
; 11-S : 11 de septiembre, datengày oftấn thecông attackvào totòa thetháp Twinđôi TowersWTC (2001) (and ofcủa thecuộc Chileanđảo coupchính inChile năm 1973).
 
===Màu===
391

lần sửa đổi