Khác biệt giữa các bản “Sổ tay tiếng Indonesia”

; Bây giờ là mấy giờ? : Jam berapa (sekarang) / Pukul berapa (sekarang)? (''jom buh-ROPP-uh (s'KAR-ong)? / pook-ool - '')
;
 
===Các vấn đề===
{{infobox|Không có nghĩa là không|Tiếng Indonesia có một số cách để nói "không".
Người dùng vô danh