Khác biệt giữa các bản “Sumatra”

Tạo trang mới với nội dung “{{Pagebanner}} Sumatra (phiên âm tiếng Việt: Xu-ma-tơ-ra) là hòn đảo lớn thứ 6 thế giới và là hòn đảo lớn nhất có lãnh th…”
(Tạo trang mới với nội dung “{{Pagebanner}} Sumatra (phiên âm tiếng Việt: Xu-ma-tơ-ra) là hòn đảo lớn thứ 6 thế giới và là hòn đảo lớn nhất có lãnh th…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh