Khác biệt giữa các bản “Sổ tay ngôn ngữ”

không có tóm lược sửa đổi
|-
| style="background:#f18181;" | [[Sổ tay tiếng Tây Ban Nha|Tây Ban Nha]]
|-
| style="background:#f18181;" | [[Sổ tay tiếng Bồ Đào Nha|Bồ Đào Nha]]
|-
| style="background:#f18181;" | [[Sổ tay tiếng Pháp|Pháp]]
|-
| style="background:#f18181;" | [[Sổ tay tiếng Thái|Thái]]
|-
| style="background:#f18181;" | [[Sổ tay tiếng Trung|Trung]]
|-
 
|}
Người dùng vô danh