Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Cheers!”

==Nhờ==
Nhờ bạn tạo banner cho Phong Nha-Kẻ Bàng từ trong số hình ở [http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Phong_Nha-Ke_Bang_National_Park đây] với. Cảm ơn bạn nhiều.[[Đặc biệt:Đóng góp/113.161.220.199|113.161.220.199]] 11:11, ngày 22 tháng 8 năm 2013 (ICT)
:Chưa bố trí ăn mừng như đã hứa được. Không biết cuối tuần này bạn và TU rảnh không?[[Đặc biệt:Đóng góp/113.161.220.112|113.161.220.112]] 09:28, ngày 26 tháng 8 năm 2013 (ICT)
 
==Edit==
Người dùng vô danh