Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sổ tay ngôn ngữ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| style="background:#f18181;" | [[Sổ tay tiếng Đức|Đức]]
|-
| style="background:#f18181;" | [[CẩmSổ nangtay tiếng Nhật|Nhật]]
|-
| style="background:#f18181;" | [[Sổ tay tiếng Tây Ban Nha|Tây Ban Nha]]
|-
| style="background:#f18181;" | [[CẩmSổ nangtay tiếng Pháp|Pháp]]
|-
| style="background:#f18181;" | [[CẩmSổ nangtay tiếng Ý|Ý]]
|-
| style="background:#f18181;" | [[CẩmSổ nangtay tiếng Hà Lan|Hà Lan]]
|-
| style="background:#f18181;" | [[CẩmSổ nangtay tiếng Thái|Thái]]
 
|}
919

lần sửa đổi